skip to Main Content

Hvad er gestaltterapi?

Den form for psykoterapi, jeg arbejder med, hedder gestaltterapi.

Gestaltterapi er en samtaleterapi, der sigter mod at hjælpe dig med at opnå en bedre forståelse af dig selv og dine følelser, din tankegang, din adfærd og dine relationer til andre mennesker.

I gestaltterapien er der fokus på at

  • du er det, du gør
  • du altid er del af en relation
  • din klarhed opstår i nuet
  • du er som et “dyr” – en organisme mellem andre “dyr”

Gennem den terapeutiske dialog får du skærpet din opmærksomhed på

  • de valg, du tager eller ikke tager i dit liv
  • det ansvar, du tager eller ikke tager i dit liv
  • det nu, du har mulighed for at opdage og påvirke

Du har sikkert en masse spørgsmål til hvad gestaltterapi er og hvordan det foregår.

Jeg har søgt at besvare de fleste af dem her.

Nu og her

Fortiden er forbi, og fremtiden er endnu ikke sket – det er kun nu’et, der står til at ændre

Som gestaltterapeut arbejder jeg med at hjælpe dig med at opdage og forstå dine følelser og tankegang i nuet. Dette kan omfatte at undersøge følelser som vrede, angst og ensomhed, og hvordan de påvirker ens adfærd og relationer.

Opdag dine mønstre

Terapeuten hjælper også klienten med at identificere og ændre negative tanke- og adfærdsmønstre, der kan forhindre dem i at opnå deres mål og ønsker i livet.

Gestaltterapi er kropsterapi

Du har ikke en krop – du er en krop, og din krop er altid med i din terapi.

Selv om gestaltterapi ikke er en terapiform, hvor terapeuten berører klientens krop, er kroppen altid med i det terapeutiske forløb på den måde, at du løbende mærker og forholder dig til dine sansninger, følelser og fornemmelser.

Du er eksperten på dit eget liv

Der er mange, der søger terapi for at blive “fixet i en fart”. Det kan desværre ikke lade sig gøre. Du ved, at du ikke kan gå i fitness-centeret 2 timer en enkelt lørdag, og så forvente at være i god form resten af dit liv.

Sådan er det også at gå i terapi. Det tager tid at får klarhed over hvordan du fungerer, når det er rart at være dig – og hvordan du bærer dig ad i situationer, hvor det ikke er rart at være dig.

Derfor får du ikke råd og vejledning i gestaltterapi. For i sidste ende er du selv eksperten – det, jeg kan hjælpe dig med, er at få din indre ekspert i tale.

Eksempel

Et eksempel på gestaltterapi kan være en person, der føler sig ensom og har svært ved at opretholde relationer. En gestaltterapeut ville arbejde med at hjælpe vedkommende med at undersøge deres følelser af ensomhed og undersøge, hvordan det påvirker deres adfærd i relationer. Terapeuten ville også hjælpe med at identificere og ændre eventuelle negative tanke- og adfærdsmønstre, der kan forhindre vedkommende i at opbygge og vedligeholde sunde relationer.

Effektiv terapi

Gestaltterapi kan være meget effektiv i at hjælpe mennesker med at forstå og håndtere deres følelser og tankegang, samt forbedre deres relationer til andre mennesker.

Det kan være nyttigt for mennesker med en række forskellige problemer, herunder depression, angst og stressrelaterede problemer.

Asger Johannes Steenholdt
+45 2688 0736
asger@asgersteenholdt.com
Nordre Strandvej 323, 3100 Hornbæk
Østerbrogade 142, 1. tv, 2100 København Ø
CVR 20745207
Back To Top

Hjemmesiden bruger cookies.  Læs mere