skip to Main Content

Fælles fokus gennem facilitering

Facilitering

Som facilitator tilbyder jeg at planlægge, gennemføre og evaluere møder i teams og ledergrupper. 

Min rolle er at sørge for, at mødet er fokuseret, effektivt og værdifuldt for deltagerne.

Book et møde om facilitering

Tag fat i mig og fortæl om dine ønsker og dine udfordringer – så finder vi en vej!

Jeg kan hjælpe dig med følgende

Planlægning: Jeg hjælper dig med at planlægge og forberede mødet ved at sikre, at det har et klart formål, en god dagsorden og relevante deltagere.

Gennemførelse: Jeg hjælper dig med at gennemføre mødet ved at sørge for, at det er fokuseret og effektivt. Jeg kan også hjælpe med at sørge for, at alle deltagere har mulighed for at komme til orde og tage ejerskab for beslutningerne.

Evaluering: Jeg hjælper dig med at evaluere mødet efterfølgende ved at drøfte, hvad der fungerede godt, hvad der kunne forbedres, og hvad der er opnået af resultater.

Konfliktløsning: Som uddannet mediator kan jeg hjælpe med at løse eventuelle konflikter eller misforståelser, der måtte opstå under mødet.

Teamudvikling: Som facilitator hjælpe jeg med at understøtte teamudvikling ved at skabe en åben og tillidsfuld atmosfære, hvor alle føler sig hørt og forstået.

Asger Johannes Steenholdt
+45 2688 0736
asger@asgersteenholdt.com
Sauntevej 2C, 2. I 3100 Hornbæk
CVR 20745207
Back To Top

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.