skip to Main Content
Selv enkle møder
kan gå i hårdknude
Facilitering

Selv enkle møder kan gå i hårdknude.

Hvis du som mødeleder også har en aktie i resultatet af mødet, eller hvis det er vigtigt at du kan byde 100% ind med at skabe indhold, er der brug for en ekstern facilitator.

Jeg bliver ofte kaldt ind som ekstern facilitator, mødeleder eller supervisor. Vi starter altid med et indledende møde, hvor vi afklarer hvad opgavens sigte og omfang er. Så går jeg i tænkeboks, og vender tilbage med et eller flere bud på en løsning, og processen går i gang.

Hvis forløbet strækker sig over flere workshops, seminarer eller sessioner, stikker jeg hovedet sammen med lederen eller projektlederen, så vi løbende kan justere processen.

Efter afslutningen af forløbet evaluerer vi det sammen – kan sådan kan vi alle tage noget brugbart med fra forløbet.

Mødetyper

Nogle møder handler om fremtiden.

Om strategier, der skal lægges, retninger, der skal vælges, og beslutninger, der skal tages.
Her kræves der energi, abstraktionsevne og en tydelig fornemmelse for hvornår processen skal styres stramt og hvornår der skal gives los, så visionerne kan løfte sig til nye niveauer.

Andre møder handler om fortiden.

Om samarbejder, der er gået i hårdknude. Om misforståelser, der har vokset sig store, om sammenblanding af det professionelle og det private, om kæden, der er hoppet af – og måske om drømme, der er knuste.

Der er mange ord for den slags møder:
Mediation, konflikthåndtering, mægling, Deep Dive’s, klassens time, elefanten i rummer eller svesken på disken.

Når der er store følelser på spil, kalder det på empati, indsigt, kontakt og nærvær – hos alle involverede.

Den sunde proces lægger ikke låg på følelserne, men tager dem alvorligt og giver dem plads.
Følelserne er ikke problemet; følelserne er medicinen – og de kan være brændstof i udviklingsprocessen.

For at deltagerne kan få den nødvendige tillid til at åbne sig op om det, der er sårbart, må facilitatoren kunne rumme alle de konflikter, der er i rummet, uden at blive inddraget i dem. Det kræver træning og erfaring.

Nogle møder handler om at blive bedre til den fælles opgave – sammen og hver for sig. Det vil man som regel kalde supervision, der jo ret beset betyder overblik. Rammen for min måde at supervisere på er, at det er deltagerne (medarbejderne, ledergruppen), der er specialister på eget arbejdsliv.

Min opgave er at skabe klarhed gennem dialog, og jeg bruger gerne velkendte modeller og teorier for at skabe en fælles forståelsesramme. Det kan for eksempel være Humberto Maturanas domæneteori, Patrick Lencioni’s “5 dysfunctions of a team” eller Bruce Tuckman’s “Forming, Stprming, Norming, Performing”.

Du kan høre mere om min måde at arbejde på i denne lydfil (lydfil om strategiarbejde, konfliktmægling og supervision), og du er velkommen til at henvende dig for en uforpligtende samtale om hvordan jeg kan hjælpe jer.

Lydfil om strategiarbejde, konfliktmægling og supervision.

Asger Johannes Steenholdt
+45 2688 0736
asger@asgersteenholdt.com
Sauntevej 2C, 2. I 3100 Hornbæk
CVR 20745207
Back To Top

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.