fbpx Skip to content

Supervision

Jeg tilbyder løbende supervision af teams og ledergrupper.

Som leder kan det være svært at balancere de daglige krav og forventninger fra både medarbejdere og ledelsen.

En god måde at sikre, at dit team trives og leverer gode resultater, er gennem supervision.

Effektiv supervision = regelmæssighed

For at supervision skal være virkelig effektiv, skal det være en regelmæssig praksis for dit team.

Kun sådan kan supervisionen forebygge og løse konflikter, forbedre kommunikationen og øge samarbejdsrelationerne i teamet.

Kvalitet og arbejdsglæde

Supervisionen sigter mod at opretholde et højt niveau af kvalitet og arbejdsglæde i teamet.

Samtidigt giver supervisionen mulighed for personlig og faglig udvikling. 

Når medarbejderne får mulighed for at drøfte deres oplevelser og udfordringer i et åbent og trygt rum, kan det øge deres forståelse for hinanden og bidrage til at skabe en bedre teamdynamik. 

Supervisionen kan også hjælpe med at identificere og løse eventuelle konflikter eller misforståelser, inden de bliver for store.

Som supervisor arbejder jeg sammen med teammedlemmerne for at hjælpe dem med at forstå og håndtere deres opgaver og relationer på en mere effektiv måde.

Fokus på processen

Den supervision, jeg tilbyder, er fænomenologisk og eksistentiel.

Fokus er på processen, ikke produktet –  derfor bliver I klogere på hvordan i arbejder sammen, uanset, hvad I arbejder sammen om.

Den fænomenologiske og eksistentialistiske tilgang til supervision er et alternativ til den analytiske tilgang.

Fænomenologisk betyder i denne sammenhæng, at der arbejdes med det, der sker i relationen gennem beskrivelse og iagttagelse.
Eksistentialistisk betyder i denne sammenhæng, at supervisionen har til formål at gøre det tydeligt, hvilke valg gruppen må tage for at komme videre sammen.

Asger Johannes Steenholdt

+45 2688 0736

asger@asgersteenholdt.com

Østerbrogade 142, 1.tv, 2100 København Ø

Sophie Brahes Gade 1, 3000 Helsingør

CVR 20745207

Medlem af dansk psykoterapeutforening logo
Back To Top

Hjemmesiden bruger cookies.  Læs mere