skip to Main Content

Konfliktløsning og mediation

Som uddannet mediator kan jeg hjælpe dig med at håndtere konflikter på en effektiv og professionel måde i din virksomhed eller i dit privatliv.

Jeg hjælper parterne i en konflikt med at kommunikere mere effektivt, identificere deres underliggende interesser og ønsker, og finde kreative løsninger, der imødekommer alle parternes behov.

Bevar relationen - om muligt

Konfliktløsningen hjælper parterne med at forstå hinandens perspektiv og løse konflikten på en konstruktiv måde. Derfor kan meditationen åbne muligheden for at bevare eller genoprette relationerne mellem parterne.

Asger Johannes Steenholdt logo med tre hovedpunkter: Coaching, Psykoterapi og teamudvikling

Jeg guider først parterne igennem processen med at lytte til hinandens synspunkter og formulere deres behov på en klar og respektfuld måde. Siden hjælper jeg dem med at finde kreative løsninger, der kan imødekomme alle parternes interesser.

Jeg kan også hjælpe med at skabe en plan for implementering af løsningen, så den kan træde i kraft hurtigt.

Asger Johannes Steenholdt
+45 2688 0736
asger@asgersteenholdt.com
Nordre Strandvej 323, 3100 Hornbæk
Østerbrogade 142, 1. tv, 2100 København Ø
CVR 20745207
Back To Top

Hjemmesiden bruger cookies.  Læs mere