fbpx Skip to content

HVAD VIL DET SIGE AT GÅ I EKSISTENTIEL COACHING?

Jeg har samlet de spørgsmål, jeg oftest får, her.

Du er velkommen til at kontakte mig og få dine spørgsmål besvaret.

Eksistentiel coaching fokuserer på at hjælpe dig med at forstå og håndtere dine livserfaringer og følelser på en meningsfuld måde. Den eksistentielle coaching adskiller sig fra andre former for coaching ved at fokusere på din oplevelse af at “være hel – i livet – nu-og-her” i stedet for at opnå specifikke mål. Uddannelsen som eksistentiel coach tager 4 år, og kræver at coachen har gået vejen selv.

Den eksistentielle coaching giver dig en dybere indsigt i dine bevæggrunde for at tænke, føle og handle, som du gør. Ved at fokusere på at forstå og håndtere dine følelser på et dybere, eksistentielt niveau, kan eksistentiel coaching hjælpe med at håndtere stress og negative følelser på arbejdspladsen.

Jeg har arbejdet med coaching og personlig udvikling for ledere i mere end 10 år. Det er min erfaring, at det oftest er følelser, der ligger under de fleste ledelsesproblematikker. Ved at få et dybere og mere indgående kendskab til egne følelser, bliver det lettere at tage klare, eksistentielle valg.

Coachingen består af en række fortrolige samtaler af en til to timers varighed. Vi fokuserer på at forstå og udforske dine livserfaringer, dine følelser og de valg, du træffer. Vi arbejder med at opdage nye perspektiver og muligheder, så du kan håndtere dine udfordringer på en konstruktiv måde. Hvis du vil forpligte dig over for dig selv på et dybere plan kan du vælge et forløb med transformationsgaranti.

Min tilgang er fænomenologisk og eksistentialistisk. Det vil sige, at jeg tager afsæt i din oplevelse af virkeligheden, og at vi i en dialog, der foregår nu-og-her, undersøger hvordan du bærer dig ad med at træffe de valg, du træffer. Det giver dig mulighed for at opdage de følelsmæssige mønstre, du er drevet af – og at gøre op med dem, hvis du vil. Gennem denne proces får du over tid “manualen til dig selv”,

Hvis du vil blive bedre til at gøre mere af det samme – bare bedre eller hurtigere – skal du vælge transaktionscoaching eller produktivitetscoaching. Det er den type, der ofte udbydes, og som nogle gange lover quick fixes og hurtige resultater.

Eksistentiel Coaching tager et dybere spadestik og fører til selvindsigt. Det er en personlig udviklingsrejse, der skaber en varig vækstforandring. Derfor er det vigtigt, at du er åben for at udforske dine livserfaringer og dine følelser på en dybere måde. Gennem dette abejde kan du gøre op med uhensigtsmæssige mønstre og destruktiv vaneadfærd.

Tidligere klienter fortæller, at de har oplevet en øget bevidsthed om deres livserfaringer og følelser, og har fået “manualen til sig selv”. Det har givet dem en øget evne til at håndtere stress og negative følelser på en konstruktiv måde, og en en øget selvomsorg. De beretter også om en dybere forståelse for andre menneskers følelser og adfærd, og en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Jo – selvfølgelig kan du bare tale med en god ven.

Det, mine klienter fortæller mig, er gog at:

  • Når du taler med en ven, og fortæller hvordan du har det, vil du ofte få en masse gode råd.
  • Når du er færdig med at få din vens gode råd, vil du sidde tilbage og tænke: Var de råd egentlig til mig eller var de til min ven?
  • Og til sidst vil du tænke “ups – jeg skal jo også huske at spørge hvordan det går med min ven.”

Du betaler coachen for uddannelse og erfaring, og for at der dig, og ingen andre, der er i fokus.

Du kan stoppe med coachingen, når du ønsker.  Jeg har et stort netværk af dygtige coaches med hver deres speciale, og jeg henviser dig gerne til en af dem, hvis du ønsker det.

Hvis du har et købt et udviklingsforløb med transformationsgaranti har du forpligtet dig over for dig selv til et længere forløb. Derfor gælder den aftale, vi har lavet dér.

De eksistentielle grundvilkår er de grundlæggende betingelser og udfordringer, som mennesker står over for som følge af deres eksistens og bevidsthed. Disse betingelser er en del af det menneskelige liv og er ikke til at undgå eller overvinde på nogen let måde. De eksistentielle grundvilkår omfatter følgende:

  1. Døden: Mennesker er dødelige, og døden er en uundgåelig del af livet. Denne erkendelse kan føre til frygt, angst og spørgsmål om, hvad der sker efter døden.
  2. Frihed: Mennesker har frihed til at træffe deres egne valg og tage ansvar for deres handlinger. Men med frihed følger også ansvaret for de konsekvenser, der følger af ens handlinger.
  3. Isolation: Selvom mennesker kan have relationer med andre, er deres oplevelse af verden unik og ensom. Dette kan føre til følelser af isolation og manglende forbindelse med andre.
  4. Mening: Mennesker søger efter mening og formål i deres liv. Men denne søgen kan være udfordrende og kan føre til spørgsmål om, hvad der er meningsfuldt i tilværelsen.
  5. Ansvar: Mennesker har ansvar for deres egne liv og må tage ansvar for at skabe mening og formål i deres tilværelse. Dette kan føre til følelser af stress og angst.

Disse eksistentielle grundvilkår kan være udfordrende og kan føre til følelser af angst og fortvivlelse. Men de kan også være kilder til vækst og udvikling, når de tackles på en konstruktiv måde.

Asger Johannes Steenholdt

+45 2688 0736

asger@asgersteenholdt.com

Østerbrogade 142, 1.tv, 2100 København Ø

CVR 20745207

Medlem af dansk psykoterapeutforening logo
Back To Top

Hjemmesiden bruger cookies.  Læs mere