skip to Main Content
PSYKOTERAPI

At blive ven med sine følelser

At bede om hjælp er et tegn på styrke

Der kan være meget store fordele ved at have en erfaren terapeut ved sin side, når man begiver sig ud på rejsen indad.

Det giver tryghed i det ukendte, når du har en medrejsende, der selv har gået vejen. Ikke din vej – for den kan kun du selv gå – men sin egen vej, med alt hvad den har ført med sig af glæder, sorger, udfordringer og erfaringer.

Er der kemi?

Psykoterapi er ikke rådgivning eller vejledning – psykoterapi er et samarbejde.

Derfor tilbyder jeg gratis kemisamtaler på 30 minutter over telefonen.

Det er ikke en terapisession, men både din og min mulighed for at se om der er et match mellem det, du har brug for, og det, jeg tilbyder.

Du forpligter dig ikke til at starte i terapi hos mig, ligesom jeg ikke forpligter mig til at have dig som klient, men vi får begge mulighed for at høre og mærke om vi kan indgå i et givende terapeutisk samarbejde med dig som hovedperson.

Tryk på knappen herunder – jeg ser frem til at tale med dig.

Hvilken form for terapi skal jeg vælge?

Der findes mange forskellige former for terapi

For eksempel:

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) · Drømmeterapi · Freudiansk Psykoanalyse · Eksistentiel Psykoterapi · Gestaltterapi · Hypnoterapi · Imago Terapi · Interpersonel Terapi · Intensiv Dynamisk Korttidsterapi/Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) · Jungiansk Analyse · Kognitiv Terapi/Kognitiv Adfærdsterapi · Logoterapi · Medfølelsesfokuseret terapi (Compassion Focused Therapy) · Mentaliseringsbaseret Terapi · Metakognitiv Terapi · Mindfulness-Baseret Terapi · Narrativ Terapi · Naturterapi · Neuroaffektiv Psykoterapi · Neuro-Linguistisk Programmering (NLP) · Psykedelisk Terapi · Psykodynamisk Terapi · Relationsfokuseret Terapi · Systemisk Terapi · Tankefeltterapi · Transpersonlig Terapi

Listen er ikke komplet, og der kommer løbende nye terapiformer til. Det er godt; vi bliver hele tiden klogere på hvordan vi som terapeuter kan hjælpe et menneske, der gerne vil have det på en anden måde end det har det.

Hvad kan du arbejde med i gestaltterapi?

Her er et udpluk af følelser og tilstande, som jeg har arbejdet med mine klienter om igennem tiden:

Accept // Agression // Angst // Chok // Chock // Depression // Egenomsorg // Eksamensangst // Energi // Ensomhed // Had // Hjertesorg // Irritation // Jalousi // Karriere // Ked af det // Ked-af-det-hed // Knust Hjerte // Krise // Krænkelser // Kærlighed // Lykke // Lyst // Magtesløshed // Misbrug // Mistrivsel // Mod // Motivation // Negative tanker // Omsorg // Overgreb // Parforhold // Passion // Personlig Udvikling // Præstation // Præstationsangst // Selvdestruktiv adfærd // Selvhad // Selvindsigt // Selvkritik // Selvomsorg // Skam // Skyld // Sociale Relationer // Sorg // Sort humør // Stress // Svigt // Sårbarhed // Tab // Tankemønstre // Temperament // Træthed // Ubalance // Ubehag // Udbrændthed // Usikkerhed // Utroskab // Vanskelige Valg // Vrede

Listen er ikke komplet eller udtømmende. Kontakt mig, hvis du har et tema eller et problem, du gerne vil arbejde med, som ikke står på listen.

Er jeg ikke den rette terapeut for dig, har jeg et meget stort netværk af dygtige og kompetence terapeuter, som jeg gerne henviser til.

GESTALTTERAPI

Min vej - min overbevisning

Jeg er selv både nysgerrig og udviklingsorienteret og har trampet min egen vej gennem denne urskov af terapeutiske retninger.

Jeg har arbejdet med krystaller, meditation, tarotkort, indiansk såret-indre-barn terapi, har været på intense transpersonlige rejser efter Stanislav Grofs metode, har gået i familieterapi i forskellige konstellationer og har været 4 år i Jungiansk Analyse.

Det meste har været hjælpsomt på den ene eller den anden måde – noget mere end andet.

I denne proces er det blevet tydeligt for mig, at der er en række faktorer, der afgør for om terapi er virksomt.

Som klient er du ikke alene - du er sammen med en terapeut

Derfor er den terapeutiske relation mellem terapeut og klient en afgørende faktor, og nogle af de ting der definerer kvaliteten den terapeutiske relation – og dermed terapien – er:

Psykoterapeutens psykologiske modenhed og autenticitet, evnen til at skabe et ikke-dømmende rum med kontakt og nærvær, stærke relationskompetencer, og en integreret, ikke- besiddende empati, respekt og omsorg.

Det er min erfaring, at disse kvaliteter stort set kun findes hos mennesker, der har arbejdet dybt med sig selv. Det er ikke vigtigt, hvilken terapeutisk retning, de bekender sig til, og det er ikke vigtigt om de er uddannede psykiatere, psykologer, psykoterapeuter – eller præster, healere og shamaner.

Det er vigtigt, at terapeuten har gået vejen selv - og stadigt går den

Det betyder ikke, at man skal have prøvet alle de ulykker, der kan overgå et menneske – hvis det var sådan, skulle en kirurg jo have prøvet at brække alle sine knogler for at kunne hjælpe et andet menneske.

Men det betyder, at intet menneskeligt må være fremmed for den, der vil være psykoterapeut (for at parafrasere Gary Yontef).

Terapeuten må kende og have arbejdet med sin egen historie og sin egen karakter, og have set ikke bare sin glæde og sin lyst, men også sin vrede, sorg, frygt og eventuelt angst dybt i øjnene.

Som uddannet gestaltterapeut har jeg gået vejen selv, og jeg går løbende i egenterapi og supervision.

Hvad er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en samtaleterapi med fokus på at

  • du er det, du gør
  • du altid er del af en relation
  • din klarhed opstår i nuet
  • du er som et “dyr” – en organisme mellem andre “dyr”

I terapien får du skærpet din opmærksomhed på

  • de valg, du tager eller ikke tager i dit liv
  • det ansvar, du tager eller ikke tager i dit liv
  • det nu, du har mulighed for at opdage og påvirke

Fortiden er forbi, og fremtiden er endnu ikke sket – det er kun nu’et, der står til at ændre

Du har ikke en krop – du er en krop, og din krop er altid med i din terapi. Selv om gestaltterapi ikke er en terapiform, hvor terapeuten berører klientens krop, er kroppen altid med i det terapeutiske forløb på den måde, at du løbende mærker og forholder dig til dine sansninger, følelser og fornemmelser.

Du er eksperten

Du får ikke råd og vejledning, for du er selv eksperten – det,  jeg hjælper dig med, er at få din indre ekspert i tale.

Back To Top

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.