fbpx Skip to content
Læs om supervision af ledere og medarbejdere - Psykoterapeut Asger Johannes Steenholdt

Derfor kan i bruge en psykoterapeut som supervisor

 

At gå i supervision er en mulighed for at se (“vision”) tingene fra oven (“super”).

Formålet med supervision er at forbedre kvaliteten af den professionelle praksis i et team eller en gruppe. Det gøres ved at se på supervisandernes intention, deres adfærd i deres praksis, og udkommet eller effekten af deres adfærd. Gennem helikopterblikket kan supervisanderne opdage nye handlemuligheder, der kan gøres deres arbejde letter og mere effektivt.

Supervision bruges – eller er obligatorisk – inden for områder som psykologi og psykoterapi. Det er også udbredt i andre erhverv, der beskæftiger sig med mennesker, såsom socialrådgivning, pædagogik, sygepleje, medicin, ledelse osv.

Netop fordi disse fagområder beskæftiger sig med mennesker, er der ofte følelser på spil i supervisionen. Derfor er der fordele ved at brug en trænet psykoterapeut som supervisor i teams og ledergrupper:

Skabelse af et trygt rum

At etablere et trygt og fortroligt rum er afgørende for at skabe en atmosfære, hvor teammedlemmer og ledere føler sig frie til at udtrykke deres tanker, følelser og bekymringer uden frygt for dom eller konsekvenser. Dette tillader ærlig kommunikation og dybdegående diskussioner omkring både professionelle og personlige emner. Når folk føler sig trygge, åbner det mulighed for at udforske følelsesmæssige aspekter af arbejdet og relationsdynamikken, der normalt ikke ville blive adresseret.

Fremme af følelsesmæssig intelligens

At fokusere på udvikling af følelsesmæssig intelligens hjælper medlemmerne med at blive mere bevidste om deres egne følelser, reaktioner og adfærd. Dette gør det muligt for dem at håndtere stress, frustration og konflikter på en mere konstruktiv måde. Derudover er øget følelsesmæssig intelligens også afgørende for at kunne forstå og arbejde sammen med andre menneskers følelser og reaktioner på en empatisk måde.

Øget selvbevidsthed

Selvbevidsthed indebærer en dybere forståelse af ens egne styrker, svagheder, værdier og mål. Dette aspekt hjælper teammedlemmer og ledere med at træffe mere informerede beslutninger, håndtere udfordringer mere effektivt og udvikle en autentisk og tillidsvækkende ledelsesstil. Ved at arbejde med en psykoterapeut kan deltagerne udforske deres egne indre motivationer og personlige dynamikker.

Forbedret kommunikation

Forståelse for kommunikationsmønstre og konflikthåndteringsstrategier fører til mere åben og produktiv dialog mellem teammedlemmer og ledere. Gennem en terapeutisk tilgang kan deltagerne lære at udtrykke sig klart og lytte aktivt til hinanden, hvilket minimerer misforståelser og fejlfortolkninger. Denne forbedrede kommunikation bidrager til et mere harmonisk og sammenhængende team.

Håndtering af forandringer

Forandringer på arbejdspladsen kan udløse følelser af usikkerhed, angst og modstand. En psykoterapeut som supervisor kan hjælpe medlemmerne med at udforske deres følelsesmæssige reaktioner på forandringer og udvikle strategier til at håndtere dem konstruktivt. Dette fremmer en mere tilpasningsdygtig og åben tilgang til forandringer, der er afgørende for at opretholde et positivt arbejdsmiljø.

Konflikthåndtering

Konflikter er uundgåelige, men at kunne håndtere dem på en konstruktiv måde er afgørende for at opretholde et sundt arbejdsmiljø. En psykoterapeut kan guide deltagerne gennem teknikker til at identificere de underliggende årsager til konflikter, udtrykke sig klart og arbejde mod løsninger, der gavner alle parter. Dette fremmer samarbejde og reducerer potentielle negative konsekvenser af uafklarede konflikter.

Empati: En intuitiv indre oplevelse, sansning eller fysisk fornemmelse af hvordan et andet menneske oplever en situation - Psykoterapeut Asger Johannes SteenholdtUdvikling af empati

Empati er en central komponent i at opbygge positive relationer og et samarbejdende teammiljø. Gennem terapeutiske samtaler kan deltagerne øve sig i at se tingene fra andres perspektiver, hvilket fører til en dybere forståelse for kollegers følelser og oplevelser. Dette skaber en atmosfære af støtte, hvor folk føler sig hørt og set.

Stresshåndtering

Arbejdsrelateret stress kan have betydelige konsekvenser for både præstation og trivsel. En psykoterapeut kan introducere teknikker såsom mindfulness, åndedrætsøvelser og stressreducerende strategier, der hjælper medlemmerne med at tackle stress på en sund måde. Dette fremmer en bedre følelsesmæssig balance og forhindrer udbrændthed.

Forbedring af lederegenskaber

En psykoterapeut som supervisor kan arbejde med ledere for at udvikle deres evner inden for empati, motivation og beslutningstagning. Dette fører til mere autentiske og inspirerende ledere, der er i stand til at skabe et positivt arbejdsmiljø og motivere deres team til succes.

Øget egenomsorgHvis du skal være noget for andre, må du først være noget for dig selvEgenomsorg - Psykoterapeut Asger Johannes Steenholdt

At prioritere egenomsorg (eller selvomsorg) betyder at anerkende betydningen af at opretholde en sund balance mellem arbejde og personligt liv. En psykoterapeut kan hjælpe deltagerne med at udvikle strategier til at integrere selvplejevaner i deres daglige rutiner, hvilket bidrager til bedre mental og følelsesmæssig trivsel samt forhindrer udmattelse.

Husk, at disse aspekter er indbyrdes forbundne, og en holistisk tilgang til følelsesmæssig trivsel kan have positive rippleffekter på alle aspekter af teamets eller ledergruppens funktion og præstation.

Du er velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale om hvordan jeg som psykoterapeut mpf og supervisor kan arbejde med jeres team.


Læs også:

Hvad er psykoterapi

Supervision

Back To Top

Hjemmesiden bruger cookies.  Læs mere