fbpx Skip to content
Psykolog eller Psykoterapeut? Forstå forskellen - Doktor - Psykoterapeut Asger Johannes Steenholdt

Psykolog eller Psykoterapeut?

Forstå forskellen: Psykolog vs. Psykoterapeut

Det kan være uklart, hvad forskellen er mellem en psykolog og en psykoterapeut. Begge er professionelle behandlere, der arbejder med mental sundhed og kan hjælpe med at navigere i livets udfordringer. Men der er væsentlige forskelle i uddannelse, uddannelseskrav, og tilgang til behandling. Her vil jeg prøve at forklare nogle af forskellene mellem at gå til en psykolog og en psykoterapeut.

Uddannelse og autorisation

Først og fremmest er den mest betydelige forskel mellem en psykolog og en psykoterapeut den formelle uddannelse og autorisation, de har.

En autoriseret psykolog har en lang universitetsuddannelse bag sig. I Danmark kræver det en 5-årig kandidatgrad i psykologi, efterfulgt af et praktikophold og en række supplerende kurser. Efter endt uddannelse kan psykologer søge om autorisation fra Psykolognævnet. Autorisationen er en kvalitetssikring, der viser, at psykologen har opnået en bestemt standard inden for uddannelse og praktisk erfaring. Psykologer kan yderligere specialisere sig i bestemte områder som børnepsykologi, neuropsykologi eller klinisk psykologi.

En psykoterapeut på den anden side, har ikke samme uddannelses- og autorisationskrav. Psykoterapeut er en ikke-beskyttet titel, hvilket betyder, at næsten enhver kan kalde sig psykoterapeut uden nogen form for kontrol eller regulering. Men mange seriøse psykoterapeuter har en relevant uddannelse, ofte på kandidatniveau, og de fleste har også gennemgået en form for certificeret terapeutisk træning. Det er vigtigt at bemærke, at psykoterapeuter kommer fra mange forskellige baggrunde, og deres tilgang til terapi kan variere betydeligt.

Terapeutisk tilgang

En anden forskel ligger i den terapeutiske tilgang. En psykolog vil typisk bruge en mere klinisk og videnskabelig metode, baseret på forskning og bevisbaseret praksis. Psykologer har ofte en dyb forståelse af forskellige psykologiske teorier, psykiske lidelser, diagnoseprocesser og behandlingsstrategier.

Psykoterapeuter har derimod ofte en tilgang, der er mere fokuseret på den terapeutiske relation og personlig vækst. De kan arbejde med en bred vifte af tilgange, herunder psykodynamisk terapi, kognitiv adfærdsterapi, gestaltterapi, systemisk terapi og mange andre. Disse terapiformer kan være meget effektive, men de er ofte mere subjektive og individualiserede end psykologernes tilgang.

Der findes også mange psykologer, der har taget en uddannelse som psykoterapeut (eller omvendt).

En autentisk, personlig og nærværende kontakt

Jeg er uddannet gestaltterapeut og er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og skal dermed leve op til en række kriterier om uddannelse og erfaring for at få lov til at kalde mig Psykoterapeut MPF. Uddannelsen som gestaltterapeut tager minimum 4 år og kræver en dyb teroretisk forståelse for eksistentialisme, fænomenologi og feltteori. Samtidigt er uddannelsen oplevelsesorienteret og kræver mange timers egenterapi, både individuelt og i gruppe. Det betyder, at jeg som gestaltterapeut har arbejdet rigtig meget med at “tømme rygsækken” – at lære mig selv at kende. Som gestaltterapeut har man i princippet ikke en masse værktøjer – man er selv værktøjet. Og man skal kende sit værktøj.

Det betyder, at hvor andre lægger vægt på at holde en professionel distance, lægger gestaltterapeuten vægt på en autentisk, personlig og nærværende kontakt. Jeg vil aldrig udsætte andre for metoder eller teknikker, jeg ikke selv har oplevet på egen krop og sjæl! Du kan læse om min personlige rejse her.

Valg af den rette professionelle

At vælge, om du skal se en psykolog eller en psykoterapeut, kan afhænge af en række faktorer. Det kan blandt andet dreje sig om, hvad du håber at få ud af terapi, kompleksiteten af dit problem, og hvad du føler mest tryg ved.

En autoriseret psykolog kan være det rette valg, hvis du har en bestemt psykisk lidelse eller har brug for en formel diagnose. På den anden side, kan psykoterapi være et godt valg, hvis du er interesseret i personlig vækst, selvforståelse eller hvis du foretrækker en mere holistisk eller alternativ tilgang til terapi.

Det vigtigste er, at du føler dig tryg ved den, du vælger. Det er okay at stille spørgsmål og finde ud af mere om deres erfaring, uddannelse, og hvordan de arbejder. På den måde kan du finde den rette hjælp til netop din situation.

Økonomi

Der er også en økonomisk forskel. Mange autoriserede psykologer har ydernummer. Det betyder, at din læge kan henvise til dem, og at du kan få (nogle af) dine sessioner betalt af det offentlige sundhedssystem. Psykoterapeuter er endnu ikke godkendt til at tage imod henvisninger. Derfor skal du selv betale for din psykoterapi. Det betyder, at mine klienter selv betaler for deres sessioner hos mig. Man kunne måske tro, at jeg så kun har velhavende klienter, men det er bestemt ikke tilfældet. Jeg har klienter, der er arbejdsløse, på kontanthjælp eller studerende, der har besluttet at investere i deres eget mentale helbred ved at gå i psykoterapi.

Konklusion

At forstå forskellene mellem en psykolog og en psykoterapeut kan hjælpe dig med at tage en velinformeret beslutning om din mentale sundhed. Husk, at begge typer professionelle kan tilbyde værdifuld hjælp, og det rigtige valg vil afhænge af dine individuelle behov og præferencer.

Er du i tvivl om, hvor du skal henvende dig, kan du evt starte med at kontakte din egen læge. Lægen kan hjælpe med at vurdere din situation og vejlede dig i retning af den rette professionelle hjælp. Uanset om du vælger en psykolog eller psykoterapeut, er det vigtigste skridt, du kan tage, at søge hjælp, når du har brug for det.

Back To Top

Hjemmesiden bruger cookies.  Læs mere