fbpx Skip to content
Feedback er en gave - få tips til at modtage feedback på en bedre måde - Psykoterapeut Asger Johannes Steenholdt

Feedback er en gave

Feedback er en gave

Det kan være forfærdeligt at modtage feedback. Særligt hvis den er klodset formuleret, kommer på et ubelejligt tidspunkt eller ikke er ønsket. Men i mange situationer kan du ikke undgå at få feedback – og det skal du heller ikke. Det kan f.eks være hvis du er ansat, og din chef vil hjælpe dig til at blive en bedre medarbejder. Eller hvis du er selvstændig, og en kunde vil præcisere hvad hun eller han ønsker fra dig.

Feedback er nemlig et kraftfuldt værktøj til vækst og udvikling, både personligt og professionelt. Når du modtager feedback, får du mulighed for at få indblik i dine styrker og svagheder, og lære af dine handlinger. Feedback er en gave, der kan føre dig tættere på dine mål og hjælpe dig med at blive den version dig selv, du helst vil være.

At modtage feedback kan være udfordrende.

Det kan vække følelser som usikkerhed og nervøsitet, og sætte bevidste eller ubevidste forsvarsmekanismer i gang. Derfor fokuserer jeg ikke på hvordan man kan give feedback, men på hvordan det er at modtage feedback. Du får to metoder til at håndtere feedback, så den kan føre til både personlig og professionel udvikling. Den ene metode kalder jeg rosen og den anden kalder jeg baseballhandsken.

Vær åben for feedback

En af de første skridt i at modtage feedback er at være åben for den. Det kan være svært at høre om sine fejl eller de områder, hvor du kan forbedre dig. Men at være åben og villig til at lytte til feedbacken er afgørende for din personlige og professionelle vækst. At tage imod feedback med en positiv holdning viser, at du er moden og ansvarlig og villig til at lære og vokse.

Viljen og evnen til at modtage feedback er et centralt kendetegn for udviklingsorienterede mennesker. Kan du forestille dig en fodboldspiller på topplan, der ikke vil modtage feedback fra sin træner? Nej, det giver ikke mening. Feedback er nødvendig for at udvikle sig, både personligt og professionelt.

Undgå forsvarsmekanismer

Når du modtager feedback, kan du blive fristet til at forsvare dig selv eller afvise det, du hører. Det er der ikke noget underligt i. Det kan føles ubehageligt at høre noget negativt om sig selv, sit arbejde eller sin måde at gøre tingene på. Men det er vigtigt at undgå at gå i forsvarsposition. I stedet kan du tage dig tid til at lytte til feedbacken, reflektere over den og se på, hvordan du kan bruge den til at ændre din måde at gøre eller sige tingene på..

Stil spørgsmål og bed om uddybning

Nogle gange kan feedback være vag, uklar eller dårligt formuleret. I stedet for at lade det forvirre dig, kan du stille spørgsmål og få yderligere uddybning. Et eksempel på en uddybning kunne være at sige; “Jeg skal lige være helt sikker på, at jeg har forstået dig rigtigt… Det, du siger, er at… – er det rigtigt forstået?” Det viser, at du tage feedbacken seriøst og ønsker i at forstå den.

Husk; feedback er en gave, som du selv bestemmer, om du vil pakke op.

Skil feedback fra selvværd

Feedback er ikke en dom over din værdi som person. Det er vigtigt at huske, at det handler om dine handlinger, ikke om din karakter. Fedback skal handle om det, du gør – ikke om den du er. At adskille feedback fra selvværd kan hjælpe dig med at modtage feedbacken konstruktivt og undgå at lade den påvirke dig negativt.

Fokuser på muligheder for udvikling

Feedback handler ikke kun om at påpege fejl, men også om at se på muligheder for forbedring. I stedet for at blive fanget i negativiteten, kan du fokusere på, hvordan du kan bruge feedbacken til at udvikle dig selv og din måde at agere på. Se på feedback som en vejledning til vækst – det kan ændre dit perspektiv og hjælpe dig med at tage den mere positivt.

Vær taknemmelig for feedback

Endelig er det vigtigt at udtrykke taknemmelighed for feedbacken, uanset om den er positiv eller negativ. Det viser, at du værdsætter andres tid og indsats i at give dig feedback, og det skaber en positiv interaktion mellem dig og feedbackgiveren. Sig tak for gaven – og beslut dig til om du vil pakke den op, og i så fald hvornår.

To konkrete metoder til at modtage feedback

Her er to metoder til at modtage feedback, som jeg har fundet særligt hjælpsomme, både personligt og professionelt.

Brug feedback-metoden "rosen" - Baseballhandsken - Psykoterapeut Asger Johannes Steenholdt.JPG

Rosen-metoden

Bed modtageren om at formulere den feedback, du skal have, efter den model, der kaldes rosen:

Beskriv den adfærd, du gerne vil give mig feedback på, som en rose:

    • Hvad er fuldt udfoldet, smukt og dufter godt?
    • Hvilke torne stikker jeg mig på?
    • Hvad er den rosenknop, som skal til at folde sig ud?

På den måde hjælper du modtageren til at formulere sig specifikt og konstruktivt. Du hjælper dermed dig selv til at få feedback, du faktisk kan bruge til noget.

Det, der er fuldt udfoldet, smukt og dufter godt, er det, du allerede gør godt. Nyd anerkendelsen!

Det, som den, der giver dig feedback, stikker sig på, er noget, du kan overveje at gøre anderledes. Det kan være noget, du ikke vidste du gjorde, som du gerne vil ændre. Eller det kan være noget, du udmærket godt ved du gør, som du ikke har tænkt dig at ændre.

Den rosenknop, som skal til at folde sig ud, er et potentiale, du har. Du vælger selv, om du vil folde det mere ud – og dermed vokse personligt eller professionelt.

Grib feedbacken som en baseball! - Baseballhandsken - Psykoterapeut Asger Johannes Steenholdt.JPG

Baseballhandsken

Uanset om du har bedt om den feedback der er på vej eller ej, kan du gribe den tidligt. Det vil sige, at den modtager den i udstrakt arm, så den ikke kommer for tæt. Det kan gøre du gøre på følgende måde:

Forestil dig, at du har en baseball-handske på, og at feedback-bolden er en baseball. Når den kommer flyvende strækker du armen ud foran dig og griber feedback-bolden. Så vender du handsken og kigger på bolden. Spørg dig selv: Er den til mig? Passer den på situationen – og i situationen? Har den noget med dig at gøre, eller er den blot et udtryk for afsenderens frustration over noget andet? Hvis du ikke mener den er til dig, sender du den blot tilbage. Det kan f.eks. lyde sådan her: “Jeg tror ikke denne feedback er til mig” eller “Er du sikker på at det er mig, det handler om?” Forestil dig evt at du kaster bolden tilbage.

Hvis du mener, at feedbacken er møntet på dig, men er i tvivl om den er berettiget, kan du bede om en andens mening. Det kan du gøre ved at sige “tak for din feedback – det vil jeg tænke over”, og så gå til en god ven eller kollega, hvis meninger du stoler på. Spørg ham eller hende, om feedbacken har noget på sig eller ej. Har den ikke det, smider du – mentalt set – bolden tilbage. Er der noget om snakken, kan du tænke over hvordan du vil tage det til dig.

Hvis du ved at feedbacken er til dig, og at den er berettiget… skal du huske, at feedback er en gave. Du bestemmer ikke altid om du får en gave. Men du bestemmer selv om du vil pakke den op.

Konklusion

At modtage feedback er en værdifuld proces, der kan føre os tættere på vores mål og hjælpe os med at udvikle os som individer. Ved at være åben, undgå forsvarsmekanismer, stille spørgsmål og adskille feedback fra vores selvværd kan vi tage feedback konstruktivt og bruge det til at forbedre os selv og vores arbejde. At fokusere på muligheder for forbedring og udtrykke taknemmelighed for feedbacken skaber en positiv atmosfære, hvor feedback kan blomstre og føre os til personlig og professionel vækst. Så lad os omfavne feedback som en kilde til læring og udvikling og bruge det til at skabe en lysere fremtid for os selv.

Husk at du også kan bede aktivt om feedback – det bliver du ikke bare selv klogere af, du er også rollemodel for en udviklingsorienteret tilgang til livet og til arbejdet.

Er det svært for dig at modtage feedback, selv når den er givet velformuleret og respektfuldt? Så kan det være en idé at kigge på de mekanismer, der gør det svært. Det kan du gøre ved at gå i psykoterapi og blive klogere på dine reaktionsmønstre. Det kan gavne dig både privat, personligt og professionelt.

Back To Top

Hjemmesiden bruger cookies.  Læs mere