fbpx Skip to content
Tegning af emoji med to personer med et hjerte imellem sig

Empatisk Kommunikation

Empatisk kommunikation er evnen til at kunne lytte til andre, og mærke hvordan de har det. Det er ikke det samme som sympati, der er at forstå hvordan, de har det. For nogle er det lettere at føle sympati, der er en tænke-funktion, end at føle empati, der bringer en i kontakt med egne følelser.

På den anden side er nogle mennesker intuitive empater, der opfanger (og kan blive påvirket af) andre menneskers følelser i meget høj grad. Ofte i så høj grad, at de kommer på overarbejde med at skelne mellem hvad der er deres følelser og hvad der er andres følelser – og i hvilken grad de har ansvaret for det, andre føler.

Visdom begynder ved at kalde tingene deres rette navn (Konfucius)

At være bevidst om Empatisk Kommunikation kan hjælpe dig med at opbygge relationer og løse konflikter. Her er fem vigtige punkter, som du kan være opmærksom på i din empatiske kommunikation.

Lyt aktivt

Empatisk kommunikation starter med at lytte aktivt og at give sin fulde opmærksomhed til den anden persons perspektiv og følelser. Dette involverer at fokusere på både hvad personen siger og ikke siger, og at undgå at afbryde dem midt i deres tale. Det er vigtigt at stille åbne spørgsmål, så man kan få mere information og dybere forståelse af deres oplevelse.

Aktiv lytning kræver tålmodighed og opmærksomhed, og at man er i stand til at parkere sine egne følelser og perspektiver for en stund. At lytte aktivt er en nøglekomponent i at skabe kontakt og opbygge tillid mellem mennesker.

Du kan ikke lytte, før du selv føler dig hørt

Det kan være svært at lytte helhjertet, hvis du ikke føler at du selv er blevet lyttet til. Det kan skabe en slags hønen-og-ægget situation; hvem skal være den første, der lytter? Der er dog en mulighed for at komme ud af dødvandet: Bliv bedre til at lytte til dig selv!

En måde at gøre det på kan være at gå en tur alene, og prøve at besvare disse spørgsmål:

  • Hvad oplever jeg? (Hvad sker der i mit liv, for tiden eller netop nu, som påvirker mig?)
  • Hvad gør det ved mig? (Hvordan har jeg det med det, der sker? Er det rart eller ubehageligt? På hvilken måde?)
  • Hvordan har jeg det med det? (Er jeg tilfreds med de følelser, der opstår i mig? Støtter de – eller støjer de?)
  • Hvad vil jeg? (På baggrund af de tanker, jeg har gjort mig; Vi jeg gøre noget for ændre situationen? Eller vil jeg søge at vedligeholde den?)

Anerkend den andens følelser

Anerkendelse af følelser er en essentiel del af empatisk kommunikation, da det viser respekt og anerkendelse for den anden persons oplevelser og perspektiv – også selv om de afviger fra din oplevelse og dit perspektiv!.

Når du viser anerkendelse ved at gentage deres følelser og bekræfte dem betyder det  ikke at du selv oplever det, der sker på samme måde; det betyder, at du anerkender at de har oplevet det på den måde, de giver udtryk for.

Eksempel

Hvis en person siger: “Jeg er virkelig frustreret over ikke at have fået den forfremmelse”, kan du  gentage tilbage: “Så du føler dig frustreret og skuffet over at ikke få den forfremmelse, du havde håbet på?”

Dette viser, at du har lyttet og forstået vedkommendes følelser og perspektiv, uden at tage stilling til om den manglende forfremmelse er berettiget eller ej.

Sæt dig i den andens sted

Empatisk kommunikation handler om at skifte fokus fra ens eget perspektiv til at se situationen fra den andens synsvinkel og prøve at forstå, hvordan de måske føler og reagerer. Dette kan hjælpe med at opbygge tillid og skabe en mere positiv og konstruktiv samtale. Det kan være en god ide at spørge åbne spørgsmål og lytte aktivt for at forstå den andens perspektiv, og derefter reflektere over deres situation og prøve at forestille sig, hvordan man selv ville føle og reagere, hvis man var i deres sted.

Eksempel: Hvis en person siger: “Jeg er så frustreret over min chef, han giver mig altid urealistiske deadlines”, kan man prøve at sætte sig i deres sted og forstå, hvordan det ville være at have en chef, der giver urealistiske deadlines. Man kan stille spørgsmål og lytte aktivt til deres svar for at få mere information og derefter udtrykke empati og forståelse for deres situation.

Ved at sætte sig i den andens sted kan man opbygge en bedre forståelse og forbindelse med den anden person, og det kan hjælpe med at skabe en mere positiv og løsningsorienteret samtale. Husk, at du ikke behøver at fixe deres problem – du skal bare lytte…

Udtryk dig klart og tydeligt

At udtrykke sig klart og tydeligt er en vigtig del af empatisk kommunikation, da det hjælper med at undgå misforståelser og skaber en mere positiv og konstruktiv kommunikation. Når man kommunikerer tilbage til den anden person, er det vigtigt at bruge en direkte og venlig tone og undgå at være fordømmende eller kritisk. Det kan være en god ide at gentage, hvad den anden person har sagt for at sikre, at man har forstået dem korrekt, og derefter udtrykke sine egne synspunkter og følelser på en klar og tydelig måde.

Eksempel

Hvis du er i en konflikt med en ven og ønsker at udtrykke dine synspunkter, kan du sige: “Jeg forstår, at du har en anden opfattelse af situationen, men jeg føler mig stadig såret over det, der skete. Jeg vil gerne arbejde sammen med dig for at finde en løsning, der fungerer for os begge”.

Ved at udtrykke sig på en klar og tydelig måde og undgå at være kritisk eller fordømmende, kan man opretholde en positiv og respektfuld kommunikation og arbejde hen imod en løsning, der fungerer for begge parter.

Klare og tydelige budskaber kan også hjælpe med at undgå misforståelser og sikre, at begge parter er på samme side. Dette kan føre til mere effektiv kommunikation og en mere positiv interaktion.

Vær villig til at nå en fælles løsning

At være villig til at nå en løsning er en essentiel del af empatisk kommunikation, da det er vigtigt at arbejde sammen for at finde en løsning, der fungerer for begge parter. Empatisk kommunikation handler om at forstå den andens perspektiv og følelser, men det handler også om at være villig til at finde en løsning, der tager hensyn til både ens egne og den andens behov. Det kan være en udfordring at finde en løsning, der fungerer for begge parter, men ved at være åben og villig til at lytte til den andens synspunkter, kan man arbejde hen imod en løsning, der fungerer for alle.

At arbejde hen imod en løsning, der fungerer for begge parter, kan også være en udfordring, men det kan føre til mere effektiv kommunikation og en mere positiv relation. Det kan også hjælpe med at undgå fremtidige konflikter og skabe en mere harmonisk interaktion.

Når den fælles løsning ikke er en mulighed

Det kan ske, at det ikke er muligt at finde en fælles løsning. Nogle gange må vi indse, at vi kun kan opretholde relationen ved at give afkad på at være os selv. Så må vi overveje, om det er på tide at give slip. Det kan være en sorgfuld, men nødvendig beslutning. Det er jo ikke nok, at den anden kan holde dig ud; du skal også kunne holde dig selv ud!

Det handler ikke om at være enige

Det er vigtigt at huske, at empatisk kommunikation ikke handler om at være enig med den anden persons synspunkt, men derimod om at forstå og anerkende det. Ved at udvise empati kan vi opbygge bedre relationer med andre, undgå misforståelser og løse konflikter mere effektivt.

Sammenfattende er de fem vigtige punkter at huske for empatisk kommunikation:

 1. Lyt aktivt – også til dig selv
 2. Anerkend de følelser, der er i spil
 3. Sæt dig i den andens sted
 4. Udtryk dig klart og tydeligt
 5. Vær villig til at nå en fælles løsning

Ved at implementere disse praksisser kan vi forbedre vores kommunikationsfærdigheder og opbygge stærkere forbindelser med os selv og dem omkring os.

Empati er en færdighed, der kan udvikles og forbedres med øvelse.

Back To Top

Hjemmesiden bruger cookies.  Læs mere