fbpx Skip to content
En tegning af en emoji der forstiller to græske masker, en glad og en frygtsom

Hvad er eksistentiel coaching?

Eksistentiel coaching fokuserer på dine livsbetingelser og eksistentielle spørgsmål. Den bygger på filosofiske og psykologiske teorier om hvordan vi tolker verden og skaber mening, og hvordan vi forholder os til frihed, valg og ansvar.

Eksistentiel coaching retter sig typisk mod ledere, men alle kan få glæde af at arbejde med de eksistentielle grundvilkår.

De eksistentielle grundvilkår

De eksistentielle grundvilkår er de fundamentale aspekter af menneskelivet, som påvirker vores livsoplevelse og er uundgåelige. De omfatter:

Dødelighed: Alle mennesker vil dø på et tidspunkt, hvilket fører til bekymring for vores eget livs afslutning.
Frihed: Vi har frihed til at træffe valg, men dette medfører også ansvar og konsekvenser.
Uvished: Livet er usikkert og fuldt af uvished om fremtiden.
Isolation: Vi er isolerede individer, der oplever verden på vores egen måde.
Meningsløshed: Menneskelig eksistens kan synes meningsløs og ubegrundet.

Disse grundvilkår kan føre til eksistentielle kriser, men kan også føre til en dybere forståelse af vores liv og en øget mening og mening med livet. Eksistentiel coaching arbejder med at hjælpe individer med at håndtere og integrere disse grundvilkår i deres liv.

Eksistentielle spørgsmål handler om værdier og valg i forhold til livsformål og arbejde, partner, familie, venner, spiritualitet, religion og tro. Arbejdet med eksistentielle spørgsmål fører ofte til nye indsigter og nye valg, og med valg følger fravalg: Hvis jeg gør dette – hvad er det så, jeg ikke længere kan gøre?

Hvorfor arbejde med de eksistentielle grundvilkår?

Målet med eksistentiel coaching er at hjælpe ledere og individer, der vil lede sig selv, med at forstå deres livsformål og give dem mulighed for at træffe bevidste valg om deres livsvej.

Som eksistentiel Coach arbejder jeg med at udfordre mine klienters tankegang og øge deres bevidsthed om deres livssituation, så de kan tage ansvar og handle på deres valg. Eksistentiel coaching kan hjælpe med at øge livsglæde, mening og tilfredshed.

Både som menneske og som leder kan dit arbejde med de eksistentielle grundvilkår føre til en række fordele, herunder…

Øget selvindsigt

Du vil få en dybere forståelse af dig selv og dine livsvalg, hvilket kan forstærke din selvbevidsthed og selvtillid.

Større livsglæde

Du vil føle en øget opmærksomhed på meningen med dit liv, hvilket kan forbedre din livsglæde.

Bedre beslutninger

Du vil føle dig mere bevidst og i stand til at træffe bevidste valg, der passer til dine livsmål og værdier.

Bedre lederskab

Du vil være i stand til at lede med en større forståelse af dig selv og andre, hvilket kan føre til en øget evne til at opbygge relationer og føre andre til succes.

Autenticitet

Når du kender dig selv og står ved dit livsformål og dine værdier, vil du blive oplevet som mere autentisk og blive en tydeligere leder.

Stærkere teams

Du vil være i stand til at skabe stærkere teams ved at arbejde med de eksistentielle grundvilkår, da det kan hjælpe med at øge tillid, samarbejde og ansvarlighed blandt medarbejdere.

Der findes ikke quickfix

A tage livtag med de eksistentielle livsvilkår er krævende og givende. Nogle vælger coachingsamtaler fordi de er i en eksistentiel livskrise, andre gør det fordi de er nysgerrige på sig selv.

I det personlige møde med den uundgåelige død, med friheden, uvisheden, isolationen og meningsløsheden opstår der ofte en ny bevidsthed. Arbejdet med de eksistentielle grundvilkår giver mulighed for at tage ansvarlige og tydelige valg, og kan paradoksalt nok give en oplevelse af mening, forbindelse, vished og livfuldhed.

Vil du arbejde med din personlige udvikling i eksistentil coaching?
Skriv til mig og få 15 minutters gratis konsultation.
Back To Top

Hjemmesiden bruger cookies.  Læs mere