fbpx Skip to content

Hvorfor det er vigtigt for dig som leder at have det godt med det du gør

Som leder har du et ansvar for at være i balance for at kunne give effektiv feedback

Som leder er det din opgave at vejlede og udvikle dit team gennem konstruktiv feedback. For at denne feedback skal være effektiv og modtages positivt, er det essentielt, at du som leder er i balance. Du skal med andre ord være bevidst om din egen sindstilstand. Her er hvorfor og hvordan din balance kan påvirke dine medarbejdere og deres modtagelse af din feedback, illustreret gennem konkrete case-stories.

Feedbackgivers Humør og Modtagerens Respons

Forskning viser, at modtagerens reaktion på feedback i høj grad påvirkes af feedbackgivers humør. En undersøgelse offentliggjort i Information Systems Research fandt, at medarbejdere er mere tilbøjelige til at søge feedback fra ledere, der er i godt humør. Omvendt kan en leder i dårligt humør skabe en følelse af ubehag og modvilje hos medarbejderen, hvilket reducerer feedbackens effektivitet​ (EconPapers)​.

Case Study fra en Teknologisk Start-up En teknologisk start-up implementerede et feedback-system, hvor medarbejdere kunne modtage feedback gennem en digital platform. Formålet var at reducere de negative følelser forbundet med ansigt-til-ansigt feedback, især når feedbackgiveren var i dårligt humør. Resultaterne viste, at medarbejdere var mere tilbøjelige til at søge og modtage feedback, når det blev formidlet via den digitale platform. Dette gjaldt især når det handlede om ledere, der normalt havde tendens til at udtrykke stress eller negativitet i personlige møder. Dette forbedrede både feedbackkvaliteten og medarbejdernes opfattelse af ledelsens støtte.

Betydningen af Konstruktiv og Ikke-dømmende Feedback

En gennemgang i Archives of Pathology & Laboratory Medicine understreger vigtigheden af, at feedback er konstruktiv og ikke-dømmende. En positiv og støttende tilgang fra lederen skaber et bedre læringsmiljø og gør medarbejderen mere modtagelig for feedbacken. Hvis lederen derimod udtrykker negative følelser eller stress. Dette kan smitte af på medarbejderen og skabe en negativ feedbackoplevelse​ (Allen Press)​.

Case Study fra et Hospital Et hospital gennemførte en undersøgelse, hvor de vurderede virkningen af konstruktiv og ikke-dømmende feedback på deres medicinske personale. Læger og sygeplejersker modtog træning i at give positivt formuleret feedback. Efter implementeringen rapporterede personalet en forbedret arbejdsmoral og øget selvtillid. Patienternes tilfredshed steg også, da det medicinske personale arbejdede mere effektivt og med større samarbejdsvilje.

Emotionel Smitsomhed og Arbejdsmiljø

Studier har også vist, at negative følelser som stress og angst kan sprede sig i et team. En undersøgelse offentliggjort i Frontiers påviste, at lederens negative følelser kan forstærke medarbejdernes stressniveauer. Dette fænomen, kendt som emotionel smitsomhed, understreger vigtigheden af, at ledere er opmærksomme på deres egen sindstilstand og arbejder aktivt på at forblive i balance​ (Frontiers)​.

Case Study fra en Finansiel Tjenesteudbyder En stor finansiel tjenesteudbyder undersøgte, hvordan negative følelser hos ledere kunne påvirke medarbejdernes stressniveauer. De fandt, at når ledere viste tegn på stress og frustration, steg medarbejdernes opfattede stressniveauer markant. Dette påvirkede deres produktivitet og engagement negativt. Virksomheden iværksatte et program, hvor ledere fik støtte til at håndtere deres egen stress gennem mindfulness og stresshåndteringsteknikker. Efter implementeringen oplevede virksomheden en reduktion i medarbejdernes stressniveauer og en stigning i produktiviteten.

Praktiske Tips til Ledere

  1. Selvbevidsthed og Selvomsorg: Som leder skal du være bevidst om dine egne følelser og tage tid til selvomsorg. Dette kan omfatte stresshåndteringsteknikker som meditation, fysisk aktivitet eller simpelthen at tage pauser, når du føler dig overvældet.
  2. Forberedelse Før Feedback: Inden du giver feedback, skal du sikre dig, at du er i en positiv og rolig sindstilstand. Dette kan betyde, at du tager et øjeblik til at trække vejret dybt eller reflektere over dine egne følelser før mødet.
  3. Konstruktiv Kommunikation: Fokusér på at give feedback, der er specifik, målbar og ikke-dømmende. Brug positive formuleringer og vær opmærksom på dit tonefald og kropssprog for at sikre, at din feedback modtages som tiltænkt.
  4. Åben Dialog: Skab en kultur, hvor feedback er en tovejsproces. Opfordr medarbejderne til at give deres perspektiv og vær åben for deres feedback om din ledelsesstil og kommunikation.

Som leder har du en stor indflydelse på dit teams trivsel og effektivitet. Ved at være bevidst om din egen sindstilstand og arbejde aktivt på at være i balance, kan du sikre, at din feedback bliver modtaget positivt og omsat til konstruktive handlinger. Dette skaber ikke kun bedre resultater, men også et sundere og mere produktivt arbejdsmiljø.

Efter min mening (og erfaring) peger dette på et opgør med tanken om at den rolle, du har som professionel leder kan adskilles fra det menneske, du er. Som ambitiøs leder må du arbejde med dig selv, for eksempel ved at gå i terapi eller til coaching. Hvis du ikke har det godt med det, du gør, vil dine medarbejdere mærke det – og formodentlig lide under det.

For mere information om stresshåndtering og trivsel, kan du besøge National Social Anxiety Center og Stanford Graduate School of Business.

Back To Top

Hjemmesiden bruger cookies.  Læs mere